*Privacy

De Christelijke gemeente de Wegwijzer (hierna te noemen De Wegwijzer) respecteert de privacy van de deelnemers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. De Wegwijzer gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

De Wegwijzer gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de omschreven doeleinden. Deze gegevens worden verwijderd nadat ze voor het beschreven doel niet meer nodig zijn of worden zo nodig bewaard voor later gebruik indien betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven.

Tevens worden tijdens de Vakantie Bijbel Club week foto's en film materiaal gemaakt ten behoeve van promotie van de VBC week. Aan het begin van de VBC week zal je hiervoor een algemene verklaring tekenen, waarbij je aangeeft wel of niet hierop naar voren te willen komen.

 

Voor het volledige privacy statement van De Wegwijzer verwijzen we je naar scriba@dewegwijzer-almere.nl. 

© 2020 DE WEGWIJZER ALMERE. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now